Att väcka engagemang

Samtidigt som vi är övertygade om att engagemang är det enda som kommer att göra förändring på sikt, så är det samtidigt en av de mer svåra saker att väcka. Det går nämligen inte bara att vrida upp folk som några slags automatiserade miljöaktivister. Tvärtom så måste man motivera med eget engagemang och saklig information. Men hur får man bäst effekt?

Att tjata på folk är ett ofelbart sätt att misslyckas med att väcka engagemang. Detta får tvärtom motsatt effekt och gör att många får viljan att helt enkelt göra tvärtom. Däremot så är ärlig uppmuntran ett sätt att få sympatiska reaktioner.

Utöver detta så är det en smart idé att vara väldigt detaljerad och saklig när det kommer till information. Många snabba direkt upp på oärlighet och felaktigheter. Det finns nog få saker som är ger så motsatt effekt som att sprida felaktig information för en god sak.

Om man är ödmjuk så kommer folk ha lättare att ta till sig det som man förmedlar. Och det är även en garanti för att man väcker förståelse för vad man vill uppnå.

Vilken är ditt bästa sätt att väcka engagemang? Vi tror inte att det finns ett särskilt givet sätt, utan att man måste se till att arbeta med engagemang på flera olika sätt. Något vi däremot är helt säkra på är att det enda som kan säkerställa en långsiktigt hållbar miljö är om vi alla arbetar tillsammans. Med små steg närmar vi oss en framtid som vi kan se tillbaka från och vara stolta över.