För nästa generation

Många känner att det inte finns något syfte eller poäng med miljöarbete. Anledningarna till denna inställning är oerhört många. För vissa känns det som att det inte spelar någon roll, andra upplever att problemen inte kommer påverka dem och vissa känner helt enkelt att problemen är för stora. Denna sorts inställning blir ständigt alltmer ovanlig, och vi tror att det finns stora risker med att låta sig tänka på dessa sätt.

I grund och botten så är det väldigt svårt att uppnå förändring utifrån ett perspektiv som präglas av hopplöshet eller likgiltighet. För om man accepterar att det inte spelar någon roll vad man gör, så blir även effekterna av ens handlingar meningslösa.

Därför är vi alltid oerhört noggranna med att poängtera att den mentala inställningen är väldigt avgörande för huruvida förändring kommer att ske. Låter vi oss bli hopplösa så kommer morgondagen inte skilja sig från dagen. Och låter vi oss bli likgiltiga så lämnar vi bara över kontrollen till någon annan och tappar rodret som styr får kollektiva framtid. Så om du någonsin känner att du börjar misströsta gällande huruvida det du gör är mödan värt så vill vi påminna dig om att du gör skillnad.

Vi tror definitivt inte att det kommer bli enkelt att uppnå förändring. Men vi är övertygade om att positiva förändringar är inom räckhåll, och att nästa generation kommer att uppleva drastiska förbättringar. Så ta chansen att bli en del av förändringen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *