Leksakers avtryck på miljön

Något som är en tyst miljöbov är leksaker. Många har inte velat ta i frågan då det kan upplevas som ondsint att utmåla barnens leksaker som ett problem. Många är särskilt oroliga att det ska göra att barnen känner ett onödigt stort miljöansvar. Men vill du ha miljövänliga leksaker? Då kan du glädja dig med att branschen är växande. Fast vad är egentligen problemet med leksakerna?

Vad som skapar problem är dels produktionsmetoderna, men även det enorma berg av leksaker som ska kasseras. Precis som vid övrig produktion så används inte sällan miljöskadliga ämnen, särskilt när det handlar om framställning av plast- och syntetleksaker. Och när leksaker ska slängas så blir det ett enormt återvinningsarbete om de inte ska ha negativ miljöpåverkan.

Därför är leksaker i sin natur ett stort miljöproblem. De tillverkas i väldigt stora mängder, och har sedan ingen stans att ta vägen när de väl har använts. Men är det något man kan göra? Många väljer att köpa begagnade leksaker, eller helt enkelt välja de leksaker som är tillverkade av företag med särskild miljöfokus. Många strävar även efter att endast köpa de leksaker som kommer ge nöje under väldigt många år.

Hur man väljer att förhålla sig till det hela är en högst personlig fråga. Vi rekommenderar att man undviker att lägga en alltför stor del av ansvaret på barnen. Se det som ditt vuxenansvar att vara noggrann i valet, och låt inte barnen axla något som är för stort för dem att lösa på egen hand.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *